כשאפילו לקרואסון של הבוקר אין כח לבוקר

כשאפילו לקרואסון של הבוקר אין כח לבוקר